Sập chân quỳ ba bông gỗ gụ Lào 1m80 x2m20

47.000.000 

Thông tin sản phẩm sập chân quỳ ba bông 1m8x2m20 tại Đồ Gỗ Nam Quỳnh

Sản phẩm NQ 06

  • Sập ba bông gỗ gụ Lào có kích thước 1m80 x2m20
  • Khuôn tranh dày 10cm x19cm
  • Ván mặt 3 phần ghép 2 tấm thang đỡ mặt là 9 thang lim chứa 3 thang én cực kỳ chắc khỏe
  • Chân vuông 24 không ôm tâm không bám rác và không chắp ghép
  • Là hàng tam diện vai tiền dày 10cm to 50cm vai hồi dày 10cm to 40cm vai hậu dày 8×2